Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) yeni iş yaratma, GSYİH artışı, girişimcilik ve yenilikçilikteki önemli rolleri nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki sosyo-ekonomik büyümenin itici gücü olarak tanınmaktadır. Türkiye’de tüm işletmelerin% 99,9’u KOBİ kategorisine girmektedir. Bu nedenle, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi ve toplumu açısından önemi, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yüksektir.
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin “zayıf mali yönetim” den kaynaklanan sorunlardan oluşan çeşitli zorluklar ile karşı karşıya kalmaları KOBİ’ler için başarısızlıklarının başlıca nedenleri olarak bildirilmektedir. 2010’dan sonra araştırmacıların ilgisini çeken bir araştırma alanı olan Stratejik finansal yönetim (SFM), KOBİ’lerin hayatta kalması, büyümesi ve performansı üzerindeki yaşamsal rolü nedeniyle KOBİ ‘lerin kilit yönetimler alanlarından biridir.

Projeye ile KOBİ’ler Finans yönetiminde kendilerini daha iyi bir hale getirme şansına sahip olacaklar. KOBİ’lerin Finans Müdürleri, KOBİ Akademisi tarafından eğitilecek. Bu akademi projeden sonra da devam edecektir. ATSO, Türkiye’deki KOBİ’ler için hazırlanan E-Platformunu yönetecek. ATSO, Üniversiteler, Finans Kulübü ve MKV Danışmanlık tarafından hazırlanacak Eğitim Modülleri ve E Platformunun içeriğinin kalitesinin garantisi olacaktır.