Türkiye’nin yüksek kaliteli eğitim kurumlarına olan ihtiyacı doğrultusunda 1980 yılından beri faaliyette bulunan Organ Transplantasyonu ve Yanma İşlemleri Vakfı mevcut komplekslerini bir üniversiteye dönüştürme kararı aldı.

Başkent Üniversitesi’ndeki eğitim dili, İngilizce Bölümü ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü dışındaki bazı bölümler için Türkçe ve İngilizce’dir. Ulusal ve uluslararası konularda hassas, dinamik ve meraklı, sağlık, beşeri bilimler, çevre, sanayi, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgilidirler. Halen üniversitenin kayıt numarası 806 yardımcı öğrenci, 7,535 lisans öğrencisi ve 831 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. Bugün Başkent Üniversitesi, 11 fakültesi, bir Devlet Konservatuvarı, 7 Enstitü, 6 Meslek Yüksekokulu, 13 Araştırma Merkezi, 1500 öğretim üyesi ile Türkiye’nin önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından biri haline geldi.

2003 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne layık görülen Başkent Üniversite, o yıldan bu yana Erasmus programına yer almaktadır. 2005-2006 öğretim yılından başlamak üzere, Başkent Üniversitesi’nden kısa, birinci, ikinci ve üçüncü dönem programlarından mezun olanların otomatik olarak çıkartılarak ücret talep etmeden diploma eki verilmektedir. İkinci ve üçüncü dönem diploma ekinin 4. Bölümündeki “İçindekiler ve Kazançlarla İlgili Bilgiler” kısmında, öğretim yılı başına 60 AKTS olarak belgelendirmektedir.

http://www.baskent.edu.tr/