Orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) genellikle hizmet, ticaret, tarım-işletme ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren heterojen şirketler grubudur. KOBİ’ler çok çeşitli karmaşıklık ve becerilere sahip firmalardan oluşur. Bazıları dinamik, yenilikçi ve büyüme odaklıyken bazıları ise küçük ve aile şirketidir. KOBİ’ler genellikle ekonominin kayıtlı sektöründe faaliyet gösterirler ve çoğunlukla ücretli çalışanlar istihdam ederler. KOBİ’ler genellikle çalışan sayısı ve / veya varlıklarının değerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, bölgeler ve ülkeler genelinde ekonominin büyüklüğüne ve maddi olanaklarına göre değişir. İstihdam, üretim ve vergi gelirlerinin ana kaynağı olduklarından dolayı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2011 yılı hizmetleri de dahil olmak üzere, Türkiye’de yaklaşık 3, 5 milyon KOBİ ve 3 bin büyük ölçekli işletme bulunmaktadır. Bu nedenle, tüm işletmelerin% 99,9’u KOBİ’dir. Tüm istihdamın% 77,8’ini, katma değerin% 55,5’ini, toplam üretim değerinin% 64,8’ini ve ücretlerin% 51.5’ini oluşturmaktadırlar. Türkiye’deki KOBİ’lerin başa çıkması  gereken farklı finansal sorunlar vardır. Ortak finansal sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Banka kredisine ulaşımdaki karşılaşılan zorluklar
 • Kısa vadede yüksek faiz oranı ile karşılaşmaları
 • Sermaye piyasası araçlarına yetersiz erişim
 • Yetersiz öz sermaye
 • Finansal yönetim eksikliği

Projenin özel hedefleri şunlardır:

 • İş fikirlerinin başarılı bir şekilde başlamasını ve geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, Türkiye, Finlandiya, İspanya’da bulunan KOBİ’lerde yeni girişimciler için iş başında eğitim sağlanması,
 • Girişimcilerin işlerini kurma ve geliştirmeye yönelik engeller ve zorluklar hakkındaki deneyim ve bilgi alışverişi,
 • Pazar erişimini ve diğer AB ülkelerindeki yeni ve yerleşik işletmeler için potansiyel ortakların belirlenmesini geliştirmek,
 • Finansal Yönetim Modülünü hazırlamak,
 • KOBİ’ler için Karma ve On-line Mali Yönetim Eğitimi,
 • Türkiye, Finlandiya ve İspanya’dan bilgi ve deneyim transferi ağının oluşturulması,

Proje aynı zamanda KOBİ’ler için Finans Yönetimi Eğitimi tarafından beklenen sonuçları takip edecek.

 • KOBİ’lerin AB ekonomisindeki rolü ve değeri artırılarak finansal olarak başarılı bir şekilde yönetilen KOBİ’ler yenilikte, bilgi transferinde ülkeler arası girişimcilerin deneyimlerinin aktarılmasında kilit aktör olacaklar.
 • Avrupalı mikro KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak, yeni kurulan girişimlerin potansiyelini tecrübeli girişimcilerin desteğiyle teşvik etmek.
 • Ticari, teknolojik ve / veya diğer işbirlikleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeyde trans-sektörel ve kesişen işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir işbirliği alanı yaratmak.
 • Programdaki tüm ülkeler dahil olmak üzere Avrupa düzeyinde girişimcilerin oluşturduğu bir ağı teşvik ederek KOBİ’lerin uluslararasılaşmasını kolaylaştırmak.