MEUS, İspanya’nın Valencia şehrinde bulunan ve insanların kendi çevrelerindeki kapasitelerini hem profesyonel hem de özel düzeylerde iyileştirmeyi amaçlayan özel bir kurumdur. Böylece, MEUS bireylerin okuldan yetişkin eğitimine kadar hayatlarının her aşamasında becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

MEUS, Avrupa kapsamlı, proje geliştirme ve yönetim, girişimcilik ve danışmanlık alanlarındaki iki profesyonel uzmanla birlikte çalışmaktadır. MEUS, Ortak olarak veya tek başına, Erasmus+, COSME-EYE, LIFE, EAsI gibi farklı AB programlarından, çoğunlukla eğitim ve girişimcilik alanında birçok AB projesinde yer almaktadır.
MEUS, bölgesel çevreleri hakkında çok iyi bilgiye sahip olup farklı sektörlerde önemli hedef gruplarına ve paydaşlara ulaşmalarını sağlamaktadır.