MKV Danışmanlık, üniversiteler, merkezi istihdam büroları, ticaret dernekleri, işveren kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, belediyeler, eğitim kuruluşları ve küçük ve orta ölçekli işletmelerle işbirliği içinde yetişkinler için eğitim kursları geliştiren ve uygulayan bir KOBİ’dir.

MKV Danışmanlık, işgücü piyasasının yeni gereksinimlerini karşılamak için hizmetler sunuyor. Bu gereksinimler aşağıdaki gibidir;

 • Kurumsal-Ticari iş Yazılımları ve endüstriyel otomasyon yazılımları,
 • Donanımsal çözümler, Kodlama ve Etiketleme uygulamaları,
 • Gıda sektörü üretici firmaları için Hammadde temini, İthalat-İhracat,
 • Organik Tarım Eğitim Modülleri hazırlamak ve Eğitim Uygulaması
 • Şirketlerin Yönetim ve orta düzey personel eğitimi taleplerini karşılamak,
 • Tüm Eğitim Modüllerini  uzaktan-Öğrenme Materyalleri dönüştürmek,
 • Sektörü temsil eden  İşveren Dernekleri ve  KOBİ’ler için Kapasite Geliştirme çalışmaları yapmak
 • Türkiye’de bütün sektörler için gerekli olan ara eleman Meslek Standartlarını AB’den aktarmak,
 • Egitim Modülleri hazırlamak,
 • Yetişkin Eğitimleri uygulamak
 • AB Projeleri hazırlamak, uygulamak, raporlamak

 

MKV Danışmanlık, proje uygulamaları sırasında çok sayıda yarı zamanlı akademisyenler ve uzmanlar birlikte çalışmaktadır.

http://www.mkv-consulting.com/